Close

July 24, 2023

Sirloin rajab Metsla külasse kodulindude tapamaja koos lihatööstusega

Sirloin OÜ rajab 2023. aastal MAK 2014-2022 meetme 4.2.1. raames Järvamaale Metsla külasse kodulindude tapamaja koos lihatööstusega. Rajatav kaasaegne tootmiskompleks võimaldab ettevõttel kolida rendipinnalt oma tootmisruumidesse. Uus lihatööstus loob eelduse märkimisväärselt suurendada kodulindude, eelkõige kodumaise mahebroileri käitlemise mahtu. Säilivad ka teenuslihatoodete valmistamise võimalused. Ettevõttes võetakse kasutusele keskkonnasõbralik külmasüsteem, millest vabanev soojus taaskasutatakse tarbevee kütmiseks.

Uudised